+385 (98) 24 62 84, tel/fax +385 (47) 65 44 10 info@kamini-simicak.hr

Kamini

Kamini i vatra usko su povezani uz čovjeka od početka ljudske kulture. Najveći problemi nastajali su kada je vatru trebalo smjestiti u nastambu gdje je živio. U početku je bilo otvoreno ognjište, a dim je izlazio kroz vrata ili krov. Postupno dolazi do razvoja ognjišta, sa sredine prostorije, ognjišta se sele prema zidovima koji se umjesto od drveta grade od kamena ili od opeke. Dim se počinje odvoditi kroz lijevak preko krova. Izradom peći i obzidavanjem ognjišta nastaje kamin.

Kamini i tradicija

Kamin, stoljećima povezuje ljude oko sebe, oko kamina se priprema jelo, primaju gosti, okuplja obitelj, pričaju priče… U Kanadi se do danas pali badnjak (cjepanica) ili se na kamin vješaju čarape za Sv. Nikolu, u Engleskoj se na kraju Božića svečano spaljuju grančice božikovine… Uz kamin je povezana životna radost, kaminska vatra je izvor mnogih nadahnuća, u kaminima ostaje djelić prastare tradicije.

stari kamini
Kamini nekada

Ugrađeni zidni kamini

Ugrađeni zidni kamini su najčešći i spadaju u tradicionalnu vrst kamina. Povijesno se razvijao i danas su moguće različite izvedbe i rješenja, od stroge odmjerenosti do najvećih raskoši. Kod ugrađenih kamina, svi konstrukcijski dijelovi su sakriveni u stijeni kamina, a vizualno je vidljiv samo otvor ili ložište kamina. Pri toj izvedbi, dimnjak nije vidljiv a ložište može imati različite visine, veličinu otvora a mogu se koristiti i različiti materijali.

Oblikovanje otvora kamina izražava se izabranim korištenim materijalima, veličinom i raznim dodacima (iskrolovka, mreže, staklena ili metalna vratašca za zatvaranje kaminskog otvora i slično). Sve nevedene dijelove treba promatrati kao funkcionalnu cjelinu. Ta vrsta kamina primjenjiva je i  izvediva gotovo svuda gdje želimo imati kamin. Obloga kamina može biti također riješena na više načina, kamenim ili keramičkim opločenjem, oblaganje drvetom, ožbukanim zidom ili s vidljivom opekom.

Zidni priljubljeni kamini

Zidni priljubljeni kamini su kamini koji su više ili manje uočljivi a nalaze se ispred zida. To je i osnovna razlika od ugrađenih kamina koji su potpuno ugrađeni u zid i čine dio kaminskog zida sa vidljivim otvorom. Veličina i oblik oblikuju karakter priljubljenog kamina. Različite ideje izvedbe mogu utjecati na rješavanje prostora i funkcionalnost. Vatra u kaminu može biti vidljiva s jedne, dvije ili tri strane kamina.

Ako se kamin izvede kao ugaoni element u prostoru, govorimo o ugaonim kaminima. Takvi kamini mogu djelovati veoma privlačno.

Kutni kamini su posebna vrsta priljubljenih kamina koji su postavljeni u kut prostorije. Specifičnost kutnih kamina je da pružaju gotovo istu mogućnost doživljaja vatre iz svih dijelova prostorije. Postavlja se tako da uvijek odgovara uređenju interijera.

Slobodno stojeći kamini ili samostojeće peći

Za razliku od priljubljenih ili ugrađenih kamina u zid, slobodno stojeći kamini ili samostojeće peći su slobodno stojeća keramička ili metalna grijaća tijela povezana dimovodom na dimovodni kanal a veoma utječu na prostor. Razni materijali i različite mogućnosti izvedbe omogućuju vidljivost vatre iz svih dijelova prostorije ili čak i drugih prostorija.

Dvojni kamini

Dva kamina, konstrukcijski i arhitektonski međusobno povezani, mogu biti smješteni na jednoj (smješteni u kaminskom zidu jedan pored drugoga ali je svaki orijentiran na svoj prostor) ili više razina (kamini su postavljeni jedan iznad drugog, npr. stambena površina i terasa)

Vanjski kamini

Vanjski kamini moraju se izrađivati od materijala otpornih na vremenske utjecaje, a zimi moraju biti zaštićeni odgovarajućim pokrovom.